Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau

Geldend van 20-03-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 maart 2013, nr. DMO/SVP-3155191, houdende vaststelling van de vergoedingen van de begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau (Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Aan de overige leden van de in het eerste lid bedoelde commissie, wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 256,24.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers