Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, enz. (uitvoering marktmodel)

Geldend van 01-08-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas.]

Artikel V

Voor vorderingen van de netbeheerder op de kleinverbruiker die zijn ontstaan voor 1 augustus 2013, geldt de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van artikel II.

Artikel VI

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel IV, in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 februari 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp