Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst minister van VWS beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, voor de periode vanaf 1945

Geldend van 13-02-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst minister van VWS beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, voor de periode vanaf 1945

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 december 2012, nr. aca-2012.06628/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van VWS en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg over de periode vanaf 1945’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. C/S&A/07/1044 d.d. 19-4-2007 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 100, d.d. 29-5-2007)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 december 2012

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

De plv. Secretaris-Generaal,

A.M.W. Kleinmeulman

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]