Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2013

Geldend van 13-01-2013 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2013 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2013)

Artikel 1

Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005.

Artikel 2

Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het door de slachterij aan de leverancier van het geslachte pluimvee uitbetaalde aantal kilogrammen,

welk percentage voor

– vleeskuikens

73%

– kalkoenen

80%

– eenden

70%

– parelhoenders

70%

– legkippen en vermeerderingspluimvee legsector

64%

– vermeerderingspluimvee vleessector

73% en voor

– ganzen

70%

bedraagt.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2013.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2013.

Zoetermeer, 1 november 2012

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris