Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 20-01-2015.]

Geldend van 20-01-2013 t/m heden

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2013

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2013 vastgesteld op 0,209545%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2013 vastgesteld op 0,183961%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 9 januari 2013

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van bestuur UWV.