Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/246521, houdende wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (indexering 2013), houdende wijziging van de Regeling taxibestuurders 2005 (aanpassing exameneis taxibestuurders) en houdende vrijstelling van de verplichting om het vergunningbewijs op zichtbare wijze in de taxi te plaatsen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling taxibestuurders 2005.]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013, met uitzondering van de artikelen I en II die in werking treden met ingang van 1 februari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld