Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000[Regeling vervallen per 29-01-2013.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 28-01-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335236, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 35, tweede en vierde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 29-01-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 29-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met in gang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven