Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, [...] Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel VII

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I, onderdeel A, opgenomen verhogingen van de accijns.

Artikel VIII

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,