Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius

De Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Financiƫn,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Logius.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2012

De

minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De

minister

van Financiƫn,

J.R.V.A. Dijsselbloem