Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken landelijk politiekorps en Dienst Koninklijk Huis 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken landelijk politiekorps en Dienst Koninklijk Huis 2013

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan daarbij bepalen of, en onder welke voorwaarden, de korpschef de bevoegdheden verder kan doorverlenen.

Artikel 2

Het mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis, het Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Korps landelijke politiediensten en het Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken regionale politiekorpsen worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken landelijk politiekorps en Dienst Koninklijk Huis 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk.