Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond 2013 Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (activiteiten personele veiligheid)[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 28-12-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 december 2012, nr. DJZ/BR/1166-12, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring van activiteiten op het terrein van personele veiligheid op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 3 Aanvragen worden voor aanvang van het kwartaal waarin de activiteiten zullen plaatsvinden ingediend, uiterlijk op de laatste werkdag voor aanvang van dat kwartaal voor 12.00 uur.

  • 4 Het subsidieplafond bedraagt per kwartaal € 80.000. Indien het voor een kwartaal beschikbare bedrag niet wordt uitgeput wordt het toegevoegd aan het voor het eerstvolgende kwartaal beschikbare bedrag.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Het besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 21 december 2011, nr. DJZ/BR/1553-11, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring voor activiteiten op het terrein van personele veiligheid op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens de minister:

Directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

R. Swartbol