Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling financiële markten BES (vaststelling hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012 kenmerk: FM 2012/1863 M, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES in verband met vaststelling van de hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling financiële markten BES 2012.]

Artikel II

De artikelen 2:5a en 2:5b zijn niet van toepassing op kredietovereenkomsten met een vaste kredietvergoeding die zijn afgesloten voor 1 januari 2013.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem