Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidieverlening Subsidieregeling Ministerie [...] Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking SBOS)[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 25-12-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2012, nr. DSO/MO-324/2012, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking SBOS

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1;

Gelet op de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Buitenlandse Handel en  Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

R. Swartbol

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking