Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 december 2012, houdende tijdelijke aanwijzing van bevoegde gerechten als bedoeld in de artikelen 46a en 62a van de Wet op de rechterlijke organisatie (Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 46a en 62a van de Wet op de rechterlijke organisatie;

Gehoord de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 5

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 2 Artikel 1 vervalt drie jaar na het in het eerste lid genoemde tijdstip.

  • 3 De artikelen 2 en 3 vervallen met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.