Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring op grond van Deelreglement Filmactiviteiten, [...] Filminvesteringen Nederland en Deelreglement Distributie[Regeling materieel uitgewerkt per 19-12-2014.]

Geldend van 19-12-2012 t/m heden

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands fonds voor de Film van 1 november 2012, FB 120112, tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en het Deelreglement Distributie

Artikel I

Voor subsidieverlening op grond van artikel 4 van de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland geldt voor het kalenderjaar 2013 een subsidieplafond van maximaal € 7.750.000,-- (zegge: zeven miljoen zevenhonderd en vijftig duizend euro).

Artikel II

Voor subsidieverlening op grond van artikel lid 21 het Deelreglement Distributie ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland geldt voor het kalenderjaar 2013 een subsidieplafond van maximaal € 300.000 euro (zegge: driehonderd duizend euro).

Artikel III

Voor subsidieverlening op grond van artikel 11 van het Deelreglement Filmactiviteiten ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival geldt voor het kalenderjaar 2013 een subsidieplafond van maximaal € 275.000,- (zegge: tweehonderd en vijfenzeventig duizend euro).

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Doreen Boonekamp,

Directeur/bestuurder,

Nederlands Fonds voor de Film.