Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 4 december 2012, Z-3141539, houdende vaststelling van de standaardpremie 2013 (Regeling vaststelling standaardpremie 2013)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op € 1478,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers