Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor regio Zuid-Holland Zuid [...] ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 23-01-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2012, CZ-3137686, houdende aanwijzing van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor de regio Zuid-Holland Zuid als de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg,

Besluit:

Artikel 1

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is voor regio Zuid-Holland Zuid de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de directeur-generaal Curatieve Zorg,

L.A.M. van Halder.