Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2013 vastgesteld op 4,65%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 november 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur.