Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit zittingsplaatsen gerechten

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Besluit van 27 november 2012, houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 oktober 2012, nr. 311123;

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 november 2012, nr. W03.12.0434/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 21 november 2012, nr. 324466;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als zittingsplaatsen van de volgende rechtbanken worden aangewezen:

 • a. rechtbank Amsterdam: Amsterdam;

 • b. rechtbank Den Haag: Gouda, ’s-Gravenhage en Leiden;

 • c. rechtbank Gelderland: Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen;

 • d. rechtbank Limburg: Maastricht en Roermond;

 • e. rechtbank Midden-Nederland: Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht;

 • f. rechtbank Noord-Holland: Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad;

 • g. rechtbank Noord-Nederland: Assen, Groningen en Leeuwarden;

 • h. rechtbank Oost-Brabant: Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch;

 • i. rechtbank Overijssel: Almelo, Enschede en Zwolle;

 • j. rechtbank Rotterdam: Dordrecht en Rotterdam;

 • k. rechtbank Zeeland-West-Brabant: Bergen op Zoom, Breda, Middelburg en Tilburg.

Artikel 2

Als zittingsplaatsen van de volgende gerechtshoven worden aangewezen:

 • a. gerechtshof Amsterdam: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer;

 • b. gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Almelo, Arnhem, Assen, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Utrecht, Zutphen en Zwolle;

 • c. gerechtshof Den Haag: Dordrecht, ’s-Gravenhage en Rotterdam;

 • d. gerechtshof ’s-Hertogenbosch: Breda, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg en Roermond.

Artikel 3

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit zittingsplaatsen gerechten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de dertigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten