Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek voor regio [...] ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2012, CZ-3137191, houdende aanwijzing van Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek voor de regio Gooi en Vechtstreek als de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

Besluit:

Artikel 1

Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek is voor regio Gooi en Vechtstreek de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de directeur-generaal Curatieve Zorg,

L.A.M. van Halder.