Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden voor de regio Haaglanden [...] ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit aanwijzing Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden voor de regio Haaglanden als de Regionale Ambulancevoorziening ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2012,

CZ-3137687, houdende aanwijzing van Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden voor de regio Haaglanden als de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

Besluit:

Artikel 1

Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden is voor regio Haaglanden de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de directeur-generaal Curatieve Zorg,

L.A.M. van Halder.