Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing Ambulance Oost voor regio Twente als Regionale Ambulancevoorziening ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg[Regeling vervalt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2012, CZ-3137206, houdende aanwijzing van Ambulance Oost voor de regio Twente als de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

Besluit:

Artikel 1

Ambulance Oost is voor regio Twente de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de directeur-generaal Curatieve Zorg,

L.A.M. van Halder.