Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.][Regeling vervallen per 13-03-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 12-03-2014

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2012, 20120000042113, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van Staatssecretaris;

Mede gelet op het Koninklijk Besluit van 5 november 2012, nr 12.002593 (Staatscourant 8 november 2012, nr 23052), waarbij mevrouw drs. J. Klijnsma met ingang van 5 november 2012 benoemd is tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Enig artikel [Vervallen per 13-03-2014]

Staatssecretaris mevrouw drs. J. Klijnsma is, binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende de Participatiewet/quotum (WWB/WSW/Wajong), de bijstand, het pensioenstelsel, armoede en schuldhulpverlening, de ANW, ESF, de AOW, re-integratie, de aansturing van en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SVB, het overleg met de VNG, de participatie van ouderen, het ontwikkelen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI-keten, de handhaving en fraudebestrijding voor zover het de portefeuille betreft, gelijke behandeling op grond van leeftijd, geslacht en etnische afkomst en discriminatie, alsmede internationale aangelegenheden voor zover het de portefeuille betreft.

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.