Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders artikelen 34 en 35 Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 november 2012, nr. IENM-BSK/2012-195899, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 34 en 35 van de Wegenverkeerswet 1994

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 34 en 35 van de Wegenverkeerswet 1994 zijn belast de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport belast met toezicht.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders artikelen 34 en 35 Wegenverkeerswet 1994.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.