Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2012, kenmerk DMO/OHW-3137656, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013

Artikel 1

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 juli 2012, worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2013 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2013

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

24 056,88 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,7584

191,00

1.404,45

1.446,64

16,7848

191,00

1.446,65

2.021,13

16,8298

191,00

2.021,14

2.066,96

16,8470

191,00

2.066,97

2.113,24

16,8487

191,00

2.113,25

2.158,62

16,8500

191,00

2.158,63

2.204,45

16,8518

191,00

2.204,46

2.248,92

16,8536

191,00

2.248,93

2.294,76

16,8553

191,00

2.294,77

2.385,51

16,8572

191,00

2.385,52

2.485,34

16,8610

191,00

2.485,35

2.583,36

16,8641

191,00

2.583,37

2.678,65

16,8678

191,00

2.678,66

2.679,11

16,8996

191,00

2.679,12

2.726,30

16,9028

191,00

2.726,31

2.773,49

16,9046

191,00

2.773,50

2.820,23

16,9100

191,00

2.820,24

2.867,88

16,9116

191,00

2.867,89

2.914,62

16,9174

191,00

2.914,63

2.961,36

16,9191

191,00

2.961,37

2.961,81

16,9198

191,00

2.961,82

3.004,92

16,9231

192,00

3.004,93

3.048,94

16,9241

192,00

3.048,95

3.092,96

16,9284

192,00

3.092,97

3.136,07

16,9293

192,00

3.136,08

3.136,52

16,9329

192,00

3.136,53

3.180,08

16,9338

192,00

3.180,09

3.223,19

16,9346

192,00

3.223,20

3.223,64

16,9384

192,00

3.223,65

3.267,21

16,9391

192,00

3.267,22

3.310,32

16,9399

192,00

3.310,33

3.353,88

16,9452

192,00

3.353,89

3.397,44

16,9559

192,00

3.397,45

3.441,01

16,9586

192,00

3.441,02

3.484,57

16,9598

192,00

3.484,58

3.528,13

16,9645

192,00

3.528,14

3.571,69

16,9653

192,00

3.571,70

3.615,26

16,9703

192,00

3.615,27

3.658,82

16,9716

192,00

3.658,83

3.659,27

16,9728

192,00

3.659,28

3.713,73

16,9759

192,00

3.713,74

3.768,18

16,9770

192,00

3.768,19

3.822,63

16,9821

192,00

3.822,64

3.823,09

16,9966

192,00

3.823,10

3.877,54

16,9982

192,00

3.877,55

3.932,00

17,0017

192,00

3.932,01

3.986,45

17,0029

192,00

3.986,46

4.040,90

17,0078

192,00

4.040,91

4.084,02

17,0093

192,00

Artikel 3

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 juli 2012, worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel 5

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2012 worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel 7

De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2012, worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner