Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (implementatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/215729, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.]

Artikel II

Artikel I, onderdelen H, vierde lid en I, derde lid, is alleen van toepassing op verzoeken tot restitutie in verband met onderzoeken die op of na 1 januari 2013 plaatsvinden.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus