Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2013[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/209106, houdende vaststelling van de Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2013

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De ondergrond van de verzekeringsplaat heeft een retroreflecterende kleur geel.

  • 2 De letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2013’, alsmede een eventuele rand, worden uitgevoerd in de kleur zwart.

  • 3 Het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2013’ worden, in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, onderaan op de verzekeringsplaat geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen