Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn voor strafvordering eenvoudige diefstal

Geldend van 17-04-2012 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering eenvoudige diefstal

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op eenvoudige diefstal. Voor winkeldiefstal, diefstal van fietsen, bromfietsen en (motor)voertuigen zijn afzonderlijk richtlijnen geformuleerd. Onder eenvoudige diefstal wordt onder meer verstaan diefstal vanaf bedrijfsterreinen of bouwterreinen.

Aard van de richtlijn

Basisdelicten

- Eenvoudige diefstal

Basisdelict

Eenvoudige diefstal

Beschrijving

Eenvoudige diefstal, waaronder wordt begrepen diefstal vanaf bedrijfsterreinen of bouwterreinen.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

- Tot en met € 50

0 pt

- Van € 50 tot en met € 120

4 pt

- € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.
Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)
(NH) + naast hogere sanctie (DV) + dagvaarden

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.
Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf