Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling gehandicaptenparkeerkaart (verduidelijking gebruik parkeerkaart)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 september 2012 nr. IENM/BSK-2012/165475, tot wijziging van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart, in verband met een verduidelijking van gebruik van de parkeerkaart

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.]

Artikel II

Gehandicaptenparkeerkaarten verleend met gebruik van het oude model dat is vastgesteld in de bijlage van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling blijven, na inwerkingtreding van deze regeling, geldig.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus