Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers[Regeling vervallen per 06-08-2016.]

Geldend van 02-09-2012 t/m 12-07-2016

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties tolken en vertalers aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand

Artikel 1 [Vervallen per 06-08-2016]

De Raad verleent medewerkers in de functie van stafmedewerker Wsnp en Wbtv, medewerker Wsnp en Wbtv en administratief medewerkers Wsnp en Wbtv ondermandaat ten aanzien van handelingen en bevoegdheden met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties en tijdelijke en incidentele werkzaamheden van migrerende of grensoverschrijdende beoefenaren van de Nederlandse gereglementeerde beroepen tolk en vertaler, zoals vermeld in artikel 2 van de regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers.

Artikel 2 [Vervallen per 06-08-2016]

  • 1 Het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers beslist op bezwaarschriften. Indien het besluit in primo is genomen door het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers wordt het besluit op het bezwaarschrift genomen door de landelijke directie van de Raad voor Rechtsbijstand.

  • 2 In de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Raad in beroep, wordt via een afzonderlijke machtiging voorzien.

Artikel 3 [Vervallen per 06-08-2016]

Dit besluit is vastgesteld door de Raad. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van de Raad.

Artikel 4 [Vervallen per 06-08-2016]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wbtv (www.bureaubtv.nl), en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5 [Vervallen per 06-08-2016]

Deze regeling kan worden aangehaald als het Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers.

Utrecht, 25 april 2012

P.J.M. van de Biggelaar,

Directeur Stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.