Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 05-02-2015 t/m 30-06-2015

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en het Ontslagbesluit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2015]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak een beleid als opgenomen in de bijlage ‘Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012’.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2015]

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.werk.nl.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2015]

Het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2012.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 31 juli 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur UWV.

Bijlage Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 [Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV en is gepubliceerd op www.werk.nl.]