Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Contributieverordening 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Contributieverordening 2013

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op de artikelen 24, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening 2013, bedraagt:

  • H. openbaar accountant € 1.210

  • M. intern accountant en overheidsaccountant € 810

  • L. accountant in business € 405

  • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 155

Artikel 2

Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6 van de Algemene contributieverordening 2013, bedraagt:

  • H. openbaar accountant € 0

  • M. intern accountant en overheidsaccountant € 0

  • L. accountant in business € 0

  • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 0

Artikel 3

De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening 2013, wordt vastgesteld op: 0.

Artikel 4

Het percentage, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Algemene contributieverordening 2013, wordt vastgesteld op: 4.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2013.

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,