Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2017.]

Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Besluit van 6 juli 2012 op grond van artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het gedeeltelijk verzorgen van een Associate-degreeprogramma op de locatie van een bve-instelling (Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 20 januari 2012, nr. WJZ/371472 (4881), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 1.7a, eerste, tweede en zesde lid, en artikel 7.45b, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 maart 2012, nr. W05.12.0021/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 3 juli 2012, nr. WJZ/392154 (4481), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 2. Doel van het experiment [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3. Voorwaarden voor goedkeuring en afwijking van de WHW [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 4. Eisen aan de samenwerkingsovereenkomst [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 5. Vervallen goedkeuring en voorzieningen bij ontbinden samenwerkingsovereenkomst [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 6. Vestigingsplaats [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 7. Werkingsduur van het experiment [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 7a. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WHW 2008.]

Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 9. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2015]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juli 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2012

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven