Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)

Geldend van 01-09-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2012, nr. MC-U-3122855, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien:

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2013 maximumtarieven vast als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg voor mondzorg als bedoeld in artikel 1 van de aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 juli 2011, nr. MC-U-3072981, inzake invoering vrije tarieven mondzorg, en beëindigt met ingang van diezelfde datum het experiment als bedoeld in die aanwijzing.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers