Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES

Geldend van 26-06-2018 t/m heden

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2012, nr. 2012- 0000316382, tot het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor consignatie en van de toelage voor onregelmatige dienst voor Rijksambtenaren BES (Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 25a, tweede lid, onder a, en 25b, tweede lid, onder a, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

Besluit:

Artikel 1

De vergoeding, bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt voor ambtenaren in dienst van de staat USD 1,59 per uur waarop de ambtenaar beschikbaar is geweest.

Artikel 2

De toelage, bedoeld in artikel 25b, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt voor ambtenaren in dienst van de staat per gewerkt uur op:

  • a. maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 20 en 24 uur: USD 2,37;

  • b. zaterdag en zondag tussen 0 en 24 uur: USD 4,74; en

  • c. feestdagen tussen 0 en 24 uur: USD 9,48.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies