Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2014.]

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juni 2012, nr. DMO/OHW-3117809, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012

Artikel 1

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 januari 2012, worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2012 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2012

van tot en met    

1.225,21

1.356,79

24 056,88 minus pensioengrondslag

van tot en met pensioengrondslag maal factor plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,5983

189,00

1.404,45

1.446,64

16,6244

189,00

1.446,65

2.021,13

16,6690

189,00

2.021,14

2.066,96

16,6861

189,00

2.066,97

2.113,24

16,6877

189,00

2.113,25

2.158,62

16,6890

189,00

2.158,63

2.204,45

16,6908

189,00

2.204,46

2.248,92

16,6926

189,00

2.248,93

2.294,76

16,6943

189,00

2.294,77

2.385,51

16,6962

189,00

2.385,52

2.485,34

16,6999

189,00

2.485,35

2.583,36

16,7030

189,00

2.583,37

2.678,65

16,7067

189,00

2.678,66

2.679,11

16,7382

189,00

2.679,12

2.726,30

16,7414

189,00

2.726,31

2.773,49

16,7431

189,00

2.773,50

2.820,23

16,7485

189,00

2.820,24

2.867,88

16,7501

189,00

2.867,89

2.914,62

16,7558

189,00

2.914,63

2.961,36

16,7575

189,00

2.961,37

2.961,81

16,7582

189,00

2.961,82

3.004,92

16,7615

190,00

3.004,93

3.048,94

16,7625

190,00

3.048,95

3.092,96

16,7667

190,00

3.092,97

3.136,07

16,7676

190,00

3.136,08

3.136,52

16,7712

190,00

3.136,53

3.180,08

16,7721

190,00

3.180,09

3.223,19

16,7729

190,00

3.223,20

3.223,64

16,7766

190,00

3.223,65

3.267,21

16,7773

190,00

3.267,22

3.310,32

16,7781

190,00

3.310,33

3.353,88

16,7834

190,00

3.353,89

3.397,44

16,7940

190,00

3.397,45

3.441,01

16,7967

190,00

3.441,02

3.484,57

16,7978

190,00

3.484,58

3.528,13

16,8025

190,00

3.528,14

3.571,69

16,8033

190,00

3.571,70

3.615,26

16,8082

190,00

3.615,27

3.658,82

16,8095

190,00

3.658,83

3.659,27

16,8107

190,00

3.659,28

3.713,73

16,8138

190,00

3.713,74

3.768,18

16,8149

190,00

3.768,19

3.822,63

16,8199

190,00

3.822,64

3.823,09

16,8343

190,00

3.823,10

3.877,54

16,8359

190,00

3.877,55

3.932,00

16,8394

190,00

3.932,01

3.986,45

16,8406

190,00

3.986,46

4.040,90

16,8454

190,00

4.040,91

4.084,02

16,8469

190,00

Artikel 3

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 januari 2012, worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel 5

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2012 worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 7

De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2012, worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner