Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling intrekking diverse vergoedingenregelingen verschillende raden op het gebied [...] in verband met het feit dat deze raden zijn opgeheven

Geldend van 23-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/59245, houdende intrekking van diverse vergoedingenregelingen van verschillende raden op het gebied van de leefomgeving en infrastructuur in verband met het feit dat deze raden zijn opgeheven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3, tweede lid van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in artikel 1 plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikel 1 blijven in stand.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen