Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/109052, houdende vaststelling van regels omtrent de elektronische verzending van aanvragen, afschriften of meldingen in het kader van het Vuurwerkbesluit (Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit)

Artikel 1

Meldingen als bedoeld in de artikelen 1.3.2, eerste lid, 1.4.1, eerste lid, en 3B.4, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit worden elektronisch gedaan via de website www.meldpuntvuurwerk.nl van het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 2

Aanvragen om een toepassingsvergunning of ontbrandingstoestemming worden elektronisch ingediend via de website www.meldpuntvuurwerk.nl van het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 3

Afschriften als bedoeld in artikel 2.2.4, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit, alsmede afschriften als bedoeld in artikel 6.13, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht worden elektronisch verzonden via de website www.meldpuntvuurwerk.nl van het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 4

Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 worden verstrekt, worden uitsluitend als ‘read-only’ (alleen lezen) gekenmerkt en geleverd in een van de volgende bestandsformaten:

  • a. scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4, en

  • b. officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma