Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)

Geldend van 15-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juni 2012, nr. Z-3117671, houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en van de Regeling zorgverzekering in verband met diverse onderwerpen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de De Regeling zorgverzekering.]

Artikel III

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers