Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012[Regeling vervallen per 05-09-2012.]

Geldend van 06-06-2012 t/m 04-09-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2012, nr. KO/2012/7794, tot vaststelling van tijdelijke beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een verklaring omtrent gedrag door personen die als stagiair of uitzendkracht werkzaam zijn in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk (Tijdelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012)

Artikel 1 [Vervallen per 05-09-2012]

Voor een persoon die als stagiair of als uitzendkracht werkzaam is, geldt de verplichting van artikel 1.50, vierde lid, 1.56, derde lid, 1.56b, vierde lid, en 2.6, vierde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen de eerste maal voordat deze personen de werkzaamheden aanvangen.

Artikel 2 [Vervallen per 05-09-2012]

De Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 worden ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 05-09-2012]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in werking treedt.

Artikel 4 [Vervallen per 05-09-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp