Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling afwijking deeltijdfactor leden Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden[Regeling vervallen per 01-07-2016.]

Geldend van 01-10-2012 t/m 30-06-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2012, nr. 2012-0000236625, DCB/CZW/SB in verband met de afwijking van de deeltijdfactor van de leden van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10, derde lid, van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2016]

In afwijking van artikel 10, eerste lid, van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden wordt de deeltijdfactor van de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden vastgesteld op 0,3.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2016]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies