Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns en Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Geldend van 01-06-2012 t/m heden

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns en de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel III

  • 5 Degene die vóór 1 juni 2012 accijns- of belastingzegels heeft aangevraagd kan onbeschadigde accijns- of belastingzegels, die voor deze datum zijn aangevraagd, tot en met 31 december 2012 onder ambtelijk toezicht vernietigen.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 april 2012

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers