Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebied van de vervoerswetgeving[Regeling vervallen per 12-07-2013.]

Geldend van 03-05-2012 t/m 11-07-2013

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 23 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/48207, houdende de aanwijzing van toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebied van de vervoerswetgeving

Artikel 1 [Vervallen per 12-07-2013]

De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport belast met toezicht worden aangewezen als de ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedoeld in:

Artikel 3 [Vervallen per 12-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 12-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebied van de vervoerswetgeving.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus