Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing controle-organisatie inzake slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2012[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]

Geldend van 01-04-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 8 februari 2012 houdende aanwijzing van een controle-organisatie ter uitvoering van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011 (Besluit aanwijzing controle-organisatie inzake slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2012)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 22-06-2014]

B.V. Centraal Bureau Slachtveediensten, gevestigd te Zeist, wordt aangewezen als controle-organisatie als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011.

Artikel 2 [Vervallen per 22-06-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing controle-organisatie inzake slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2012.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 februari 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris