Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2009[Regeling materieel uitgewerkt per 18-03-2012.]

Geldend van 18-03-2012 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 29 oktober 2008 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek

Artikel 1

 • 1 Als ondernemersorganisatie in de veehandel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009 worden aangewezen:

  • -

   Afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;

  • -

   Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;

  • -

   Centrale Vereniging voor Coöperatieve Handel.

Artikel 2

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2009.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer, 29 oktober 2008

J.E. Klijn

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris