Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 17-02-2013.]

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2012 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2012)

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2012 een vaste heffing van € 25,- verschuldigd, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten houdt.

  • 2 De ondernemer die op de peildatum meer dan 25 schapen én meer dan 25 geiten houdt, is slechts éénmaal de vaste heffing als bedoeld in het eerste lid verschuldigd.

Artikel 3

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2012 een variabele heffing verschuldigd van € 0,70 per schaap, over het door hem op de peildatum gehouden aantal schapen, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen houdt.

  • 2 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2012 een variabele heffing verschuldigd van € 0,70 per geit, over het door hem op de peildatum gehouden aantal geiten, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 geiten houdt.

Artikel 4

  • 1 De heffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3, is door de ondernemer verschuldigd per aan hem toegewezen UBN.

  • 2 Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op de ondernemer aan wie een UBN is toegewezen ter zake van een erkend verzamelcentrum en evenmin op de ondernemer die een erkende slachterij drijft.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2012.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris