Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling Subsidieplafond internationale betrekkingen op cultureel gebied 2012[Regeling vervallen per 01-07-2012.]

Geldend van 28-01-2012 t/m 30-06-2012

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 januari 2012, nr. ICE/11/2012, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2012]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1, onder a, en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van internationale betrekkingen op cultureel gebied geldt voor de periode van 1 februari 2012 tot en met 30 juni 2012 een subsidieplafond van € 800.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 juli 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Directeur-Generaal Europese Samenwerking,

R.E. de Groot