Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Huurcommissie periode vanaf 2009

Geldend van 27-01-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Huurcommissie periode vanaf 2009

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 oktober 2011, nr. arc-2011.06241/2);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

De directeur Personeel, Regie, ICT en Organisatie,

W. Sutherland

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl]