Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 22-01-2014.]

Geldend van 22-01-2012 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2012

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2012 vastgesteld op 0,179398%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2012 vastgesteld op 0,223076%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 januari 2012

B.J. Bruins,

voorzitter Raad van bestuur UWV