Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over de periode vanaf 1996

Geldend van 11-01-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over de periode vanaf 1996

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 oktober 2011, nr. arc-2011.06241/5;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over de periode vanaf 1996’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De handelingen in de ‘lijst Rijksdienst voor het Wegverkeer’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/2031 d.d. 7 oktober 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 234 d.d. 1 december 2005)) worden afgesloten vanaf 1996 voor de actoren Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Raad van Toezicht Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]